SKIP v naší knihovně

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v rámci své bohaté činnosti pořádá mj. návštěvy významných a architektonicky zajímavých knihoven. Tentokrát oslovili naší školní knihovnu. Ve středu 25. března jsem přivítala u nás ve škole početnou skupinu – 21 – odborných pracovníků z nejrůznějších vědeckých, vysokoškolských a fakultních knihoven. Největší zájem  hosté projevili o historický fond knihovny, který se ve škole budoval již od dvacátých […]

Vítání prvňáků

Letošní vítání žáků prvních ročníků proběhlo za přítomnosti pana RNDr. Tomáše Hudečka Ph.D. – primátora hlavního města Prahy, Ing. Vladislavy Hujové – starostky městské části Praha 3 a Mgr. Jaroslavy Sukové – zástupkyně starostky městské části Praha 3. Pan primátor promluvil ke knihovně plné nových žáků, uvítal je na škole a ocenil, že zvolili pro své vzdělávání odborné a kreativní obory […]

Miroslav Kovářík hostem na SUPŠ

Dne 20. 3. 2014 opět přijal mé pozvání mezi maturanty naší školy vzácný host, PhDr. Miroslav Kovářík. Přišel našim studentům svým charismatickým a nepatetickým způsobem přiblížit osobnost a dílo Václava Hraběte, autora, jehož Blues pro bláznivou holku si někteří mohli zvolit k ústní maturitní zkoušce. Mirek Kovářík poezii tohoto tehdy neznámého mladého autora pro své diváky objevil v 2. […]

Vzácný host – PhDr. Mirek Kovářík

Dne 3. 4. 2012 jsme v naší škole měli jedinečnou příležitost přivítat vzácného hosta, pana Mirka Kováříka. Přijal pozvání na poslední vyučovací hodinu češtiny ve třídě 4. B a jeho vystoupení bylo zajímavým zakončením výuky tohoto předmětu. PhDr. Mirek Kovářík je známý kulturní publicista, redaktor, herec a moderátor. Působí také jako vysokoškolský pedagog. Je jedním ze zakladatelů litvínovského […]

X