Ve středu 13. března 2024 nám ve škole profesionální školitelé představili některé možné mimořádné situace, které mohou nastat a v teoretickém i praktickém bloku nastínili doporučené postupy. Tématem mimořádných situací byl útočník ve škole, například aktivní střelec. Cvičení se zúčastnili žáci prvních a druhých ročníků, spolu s většinou pedagogického sboru.

Základem byla teoretická příprava, kde zejména učitelé byli seznámeni s případy mimořádných situací s útočníkem ve škole v ČR i ve světě. Teoretický blok doplňovala praxe první pomoci, zaměřená na silně krvácivá zranění odpovídající následkům útoku palnou či chladnou zbraní.

Cvičení vyvrcholilo akční simulací mimořádné situace. V zadýmeném prostoru křídla školy se začala ozývat střelba. Žáci i učitelé se rychle schovali do tříd, zatímco se blížil simulovaný útočník. V moment, kdy se ozývala střelba v těsné blízkosti tříd a útočník se snažil dostat dovnitř, byli všichni rádi, že se naučili rychlé improvizované – ale účinné – barikádování dveří. Následoval naučený postup informování složek IZS, zatemnění místnosti a skrytí se na vhodném místě. Čekání na záchranu bylo ozvláštněno mnoha figuranty, kteří na nás ve třídách čekali a kteří měli realisticky vyvedená zranění pomocí filmového líčení, doplněné spoustou umělé krve, došlo i na klasickou resuscitaci.

Po „zachránění“ jsme byli vyvedeni na bezpečné místo, kde proběhlo krátké shrnutí a vyhodnocení akce.

Celkově se akce velmi povedla, jak se shodují účastníci jak z řad žaků, tak učitelů. Nezbyde než zopakovat větu školitelů: „Přejeme vám, abyste to, co jste se dnes naučili, nikdy nepotřebovali použít“.

X