Design herních předmětů

 

Ke studiu je nutná odborně řemeslná dovednost a zručnost ke zvládnutí prací v různých typech materiálů. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby hraček a herních objektů v širším kontextu, výtvarný a estetický názor na herní objekty, jejich funkci a využití. Absolventi jsou schopni samostatně realizovat design, výrobu i technické a technologické úkoly. Vzdělávací program se nezabývá jen tvorbou hraček, ale také projektováním a realizací dětských interiérů, hřišť a herních objektů.

obor vzdělání:
82 – 41‑N/01

vedoucí oboru:
MgA. Barbora Hubená

více informací:
učební plány
aktuality z oboru
informace k přijímacímu řízení

#

Absolventské práce, červen 2022

X