Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na SUPŠ

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na umělecké obory i obor Tvorba nábytku a interiéru.

Virtuální dny otevřených dveří představí jednotlivé obory a požadavky k talentovým zkouškám.

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou
(sedm uměleckých oborů školy)

Vyhlášení talentových zkoušek na umělecké obory

Vyhlášení 2. kola talentových zkoušek na umělecké obory Design herních předmětů a Řezbářství a produktový design

O vyhlášení nového přijímacího řízení budeme informovat zde a v dostatečném předstihu. Talentové zkoušky na umělecké obory probíhají v lednu.

Přijímací řízení na obor bez talentové zkoušky
(Tvorba nábytku a interiéru)

Vyhlášení přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru

Formuláře přihlášek:

  Více informací a další přihlášky ke stažení viz cermat.cz.

  POZOR!
  Přihláška obsahuje dvě strany. Bez vyplněné druhé strany nelze přihlášku přijmout. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou, vytištěná černobíle či barevně, oboustranně.

  Nejbližší termíny:

  aktuálně žádné události

  X