Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na SUPŠ

Vyhlášení přijímacího řízení v letošním roce již proběhlo. O vyhlášení nového přijímacího řízení budeme informovat zde v dostatečném předstihu.

Talentové zkoušky na umělecké obory probíhají v lednu.
Přijímací řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru v dubnu.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na umělecké obory i obor Tvorba nábytku a interiéru.

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.

POZOR!
Přihláška obsahuje dvě strany. Bez vyplněné druhé strany nelze přihlášku přijmout. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou, vytištěná černobíle či barevně, oboustranně.

X