Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na SUPŠ

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.

Virtuální dny otevřených dveří představí jednotlivé obory a požadavky k talentovým zkouškám.

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024
(dokument shrnující novinky a časový harmonogram, více viz prihlaskynastredni.cz)

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou
(sedm uměleckých oborů školy)

Přihlášky na talentové byly přijímány do 30. listopadu 2023.

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhly 9. a 10. ledna 2024.

Vyhlášení talentových zkoušek na umělecké obory pro školní rok 2024/2025

O vyhlášení nového přijímacího řízení budeme informovat zde a v dostatečném předstihu. Talentové zkoušky na umělecké obory probíhají v lednu.

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Pro letošní rok nově:

POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA
V RÁMCI TALENTOVÉ ZKOUŠKY

časový limit: 15 minut
téma: krátké zamyšlení na zadané téma
zpracování: smysluplný text v rozsahu minimálně 10 řádků (formát A5) bez jazykových nedostatků

Přijímací řízení na obor bez talentové zkoušky
(Tvorba nábytku a interiéru)

Termín podání přihlášek do prvního kola je do 1. března 2024.

Přijímací zkoušky se budou skládat ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní části.

  • Termíny státní jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 12. a 15. dubna 2024 vždy od 8:00 hodin.
  • Termíny školní části přijímacích zkoušek jsou stanoveny na 19. a 20. března 2024 vždy od 8:00 hodin.

Termín podání přihlášek do prvního kola je od 1. do 20. února 2024.

Vyhlášení přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru pro školní rok 2024/2025

Od roku 2024 se používá nový formulář, a to jak na obory s talentovou zkouškou, tak i na netalentové obory. Přihláška se bude podávat v listinné podobě.

Kromě toho se uchazeči budou moci přihlašovat elektronicky přímo do systému ISEP (Integrovaný systém evidence přihlášek) až bude spuštěn, nebo prostřednictvím výpisu z tohoto systému, který doručí do školy.

Více informací viz cermat.cz.

POZOR!
Přihláška obsahuje dvě strany. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou. Prosíme o oboustranný tisk.

Informace na přihlášku:

Název a adresa školy:

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola
Žižkovo náměstí 1300/1
130 00 Praha 3

Na SUPŠ je možné hlásit se na tyto umělecké obory (název oboru vzdělávání / kód oboru vzd.):

Design herních předmětů / 82 – 41‑M/08
Design nábytku a interiéru / 82 – 41‑M/11
Propagační grafika / 82 – 41‑M/05
Řezbářství a produktový design / 82 – 41‑M/10
Scénografie / 82 – 41‑M/03
Užitá malba / 82 – 41‑M/01
Výstavní a prostorový design / 82 – 41‑M/03

Na SUPŠ je možné hlásit se i na obor bez talentové zkoušky (název oboru vzdělávání / kód oboru vzd.):

Tvorba nábytku a interiéru / 33 – 42‑M/01

Nejbližší termíny:

aktuálně žádné události

X