Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na SUPŠ

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na umělecké obory i obor Tvorba nábytku a interiéru.

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou
(sedm uměleckých oborů školy)

Vyhlášení talentových zkoušek na umělecké obory

O vyhlášení nového přijímacího řízení budeme informovat zde a v dostatečném předstihu. Talentové zkoušky na umělecké obory probíhají v lednu.

Přijímací řízení na obor bez talentové zkoušky
(Tvorba nábytku a interiéru)

POZOR, změna termínu přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru – nové termíny jsou 10. a 11. května 2021. Detaily viz aktualizované vyhlášení níže.

Vyhlášení přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru

POZOR!
Přihláška obsahuje dvě strany. Bez vyplněné druhé strany nelze přihlášku přijmout. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou, vytištěná černobíle či barevně, oboustranně.

Virtuální dny otevřených dveří představí jednotlivé obory a požadavky k talentovým zkouškám.

X