Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na SUPŠ

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT. Studium na střední škole je čtyřleté denní, zakončené maturitní zkouškou.

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání na umělecké obory i obor Tvorba nábytku a interiéru.

Virtuální dny otevřených dveří představí jednotlivé obory a požadavky k talentovým zkouškám.

Přijímací řízení na obory s talentovou zkouškou
(sedm uměleckých oborů školy)

Vyhlášení talentových zkoušek na umělecké obory

Přijímací řízení na obor bez talentové zkoušky
(Tvorba nábytku a interiéru)

O vyhlášení nového přijímacího řízení budeme informovat zde a v dostatečném předstihu. Přijímací řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru probíhá v dubnu.

POZOR!
Přihláška obsahuje dvě strany. Bez vyplněné druhé strany nelze přihlášku přijmout. Přihláška může být vyplněna strojově i rukou, vytištěná černobíle či barevně, oboustranně.

Nejbližší termíny:

listopad 2021

30list.celý denKonec odevzdávání přihlášekna obory s talentovou zkouškou

leden 2022

11leden(leden 11)8.0012(leden 12)20.00Talentové zkoušky na umělecké oboryprvní termín

březen 2022

01břez.celý denKonec odevzdávání přihlášek na obor Tvorba nábytku a interiéru

X