Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2019.

Probíhá druhé kolo přijímacího řízení na obory Design herních předmětůŘezbářství a restaurování dřeva.

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení na VOŠ

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

X