Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2022 pro školní rok 2022/23.

Přijímací řízení bude vypsáno ve školním roce 2021/22.

X