Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Vzdělávací obory na VOŠ otevíráme jednou za tři roky.
Příští první ročník bude otevřen v září 2025 pro školní rok 2025/26.

 

kódy oborů a přihlášky s předvyplněným kódem oboru/vzdělávání:

vzdělávací program: Design herních předmětů 82 – 41‑N/01
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/..
předvyplněná přihláška

vzdělávací program: Interiérová tvorba 82 – 41‑N/02
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/.. 
předvyplněná přihláška

 vzdělávací program: Malba a přidružené techniky 82 – 41‑N/04
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/.. 
předvyplněná přihláška

vzdělávací program: Řezbářství a restaurování dřeva 82 ‑42‑N/02
obor vzdělávání: Konzervátorství a restaurátorství 82 – 42‑N/.. 
předvyplněná přihláška

X