Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2019.

Přijímací řízení se bude konalo v červnu 2019, probíhá druhé kolo PŘ na vybrané obory.

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení na VOŠ

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ pro školní rok 2019/2020

X