Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2022 pro školní rok 2022/23.

Termín prvního kola talentových zkoušek je 17. června 2022 od 7:30 hodin.
Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je do 30. května 2022.

Více informací viz Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ níže.

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Přihláška na VOŠ ke stažení zde.

X