Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2022 pro školní rok 2022/23.

Termín prvního kola talentových zkoušek je 17. června 2022 od 7:30 hodin.
Termín podání přihlášek do prvního kola přijímacího řízení je do 30. května 2022.

Druhé kolo PŘ na obor Design herních předmětů je vypsáno na 5. září, přihlášky lze podat do 22. sprna 2022.

Více informací viz Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ níže.

VOŠ promo banner

Vyhlášení přijímacího řízení na VOŠ

Podmínky pro přijetí ke vzdělávání

Přihláška na VOŠ ke stažení zde.

kódy oborů a přihlášky s předvyplněným kódem oboru/vzdělávání:

vzdělávací program: Design herních předmětů 82 – 41‑N/01
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/..
předvyplněná přihláška

vzdělávací program: Interiérová tvorba 82 – 41‑N/02
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/.. 
předvyplněná přihláška

 vzdělávací program: Malba a přidružené techniky 82 – 41‑N/04
obor vzdělávání: Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba 82 – 41‑N/.. 
předvyplněná přihláška

vzdělávací program: Řezbářství a restaurování dřeva 82 ‑42‑N/02
obor vzdělávání: Konzervátorství a restaurátorství 82 – 42‑N/.. 
předvyplněná přihláška

X