VOŠUP — vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) sídlí na stejné adrese jako střední škola: Žižkovo náměstí 1, Praha 3. Čtyřicet studentů studuje na čtyřech oborech, vždy maximálně 10 studentů na obor.

…více o škole a její historii

Obory školy

Design herních předmětů

Interiérová tvorba

Malba a přidružené techniky

Řezbářství a restaurování dřeva

Škola je státní, zapsaná v rejstříku MŠMT.
Studium na střední škole je tříleté denní, zakončené absolutoriem a nárokem užívat titul DiS.
VOŠ se z kapacitních důvodů otevírá jednou za tři roky.
Školné činí 5 000 Kč za jeden rok studia.

…více o přijímacím řízení

Vybavení a zázemí školy

Škola sdílí prostory se střední školou. Všeobecná výuka probíhá v historické budově, kde se nachází i umělecké ateliéry a specializované učebny. Praktická výuka probíhá ve specializovaných ateliérech či v dílenské budově.

…více o zázemí školy

Studenti využívají při své tvorbě krom tradičních strojů i nástrojů i CNC frézu, velké i malé 3D tiskárny či laserovou vyřezávačku, stejně jako velkoformátové tiskárny a vyřezávací plotery. Plně vybavený fotoateliér dále poslouží nejen pro dokumentaci práce.

…více o vybavení školy

Představení oborů školy

X