Řezbářství a restaurování dřeva

 

Vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.

obor vzdělání:
82 – 42‑N/02

vedoucí oboru:
MgA. Richard Pešek

více informací:
učební plány
aktuality z oboru
informace k přijímacímu řízení

#

Absolventské práce, červen 2022

X