Řezbářství a produktový design

 

Vzdělávací program zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, plošné i plastické zdobné techniky, základy uměleckého truhlářství, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, design užitkových předmětů, loutky a herní objekty, a v neposlední řadě restaurování dřevěných předmětů a tvorbu replik a kopií. Žáci se v praktických cvičeních učí pracovat tradičními i moderními postupy. Ve studiu je kladen důraz na figurální kresbu a modelování, stranou však nezůstávají ani disciplíny zdánlivě odtažité, jako jsou kupříkladu studium písma, práce s výpočetní technikou nebo fotografie. Absolventi se mohou uplatnit v rozsáhlé oblasti umělecké a rukodělné práce se dřevem, v restaurátorských dílnách i při vlastní tvůrčí činnosti.

obor vzdělání:
82 – 41‑M/10

vedoucí oboru:
MgA. Richard Pešek

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#

Klauzurní práce, prosinec 2022.

#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X