Školní řád SUPŠ

Posláním tohoto školního řádu je podrobně a jasně stanovit pravidla vztahů mezi žáky na straně jedné, a vzdělávacím procesem, pedagogickým sborem a vedením školy jako jeho nositeli na straně druhé. Jednoznačně specifikovat práva a povinnosti žáků vyplývající ze školského zákona a dalších předpisů. Určit podmínky, za kterých mohou žáci využívat zařízení a vybavení školy, a zásady pro vzájemnou spolupráci, která je pro úspěšné studium nezbytná.

Soubor ke stažení:

Školní řád SUPŠ

Další dokumenty:

Pravidla pro jednotný přístup třídních učitelů k pozdním příchodům a neomluveným hodinám

Uznávání absencí nad povolený limit 25 %

X