Příprava k talentovým zkouškám

 • pro studenty i pro veřejnost
 • příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy

Místo konání: VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, Praha 3

Náplň kurzů:

 • základy kresby a malby
 • kompozice, umístění námětu do formátu
 • základy perspektivy
 • kresba a malba zátiší
 • světlo a stín, prostor budovaný světlem, modelace objemu
 • barva a odstín, míchání barev, teplé a studené barvy a jejich význam pro vystavění prostoru
 • individuální řešení úkolů podle vybraného oboru

Jarní kurzy – přihlašování:

Kurzy probíhají od 1. března 2021, od pondělí do čtvrtka vždy od 15.30 do 18.30

Úterý — MgA. Kristýna Šormová, uč. č. 44
, tel.: 776 620 880
VS: 12021

Středa — MgA. Monika Žáková, uč. č. 56
, tel.: 792 317 626
VS: 32021

Čtvrtek — ak. mal. Dobroslav Halata, uč. č. 44
, tel: 774 149 652
VS: 42021

V jedné skupině je maximálně 17 lidí.

Přihlášky:

Zavolejte a domluvte si místo v některé ze skupin!

Cena kurzu:

4.800 Kč / 14 lekcí

platební údaje:
číslu účtu: 2002110018 / 6000
konstantní symbol: 0308

V příkazu k platbě uveďte celé jméno dítěte a variabilní symbol lektora!

 

Pomůcky

 • tužky různé tvrdosti: 2B, 4B, 6B, 8B, H, HB
 • plastická guma
 • špejle na měření
 • desky A3, čtvrtky A3
 • kreslící podložku (sololit)
 • řezák
 • lepenky – papírová žlutá, hnědá – klihová
 • tempery – značku Umton nebo Dílo (větší tuby): Běloba titanová, Kadmium žluté světlé, Kraplak tmavý, Ultramarín tmavý, Siena pálená, Čerň železitá
 • štětce ploché, kulaté, různé velikosti
 • nádoba na vodu, hadr
 • paleta
 • pracovní plášť

Zájemci, kteří budou chodit na kurz jako na volnočasovou aktivitu, mohou mít místo tempery i olej, akryl.

Na první lekci s sebou: tužky, gumu, čtvrtky A3, desky A3, desku na kreslení. Na další hodinu se vždy domluvíte s lektorem, co bude potřeba za materiál.

X