Malba a přidružené techniky

 

Studium je zaměřeno na oblast malby a dekorativních malířských technik v interiéru i exteriéru, rekonstrukce, opravy, tvorbu replik a kopií malířských artefaktů. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu. Jsou schopni také samostatné malířské tvůrčí činnosti.

obor vzdělání:
82 – 41‑N/04

vedoucí oboru:
Miluše Poupětová ak. mal.

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

X