Výstavní a prostorový design

 

Vzdělávací program zahrnuje jak obor výstavnictví – od veletrhů a komerčních propagačních stánků po galerijní výstavy a muzejní expozice, tak základy navrhování drobných prostorových objektů. Velká pozornost je věnována přípravě podkladů pro realizaci – technickým výkresům a prostorovému zobrazení návrhu: perspektiva, 3D zobrazení, model. Žáci pracují s celou škálou materiálů – od kapy, přes dřevo po modelovací hlínu a sádru. Absolventi se mohou uplatnit v galeriích, muzeích a propagačních odděleních, zároveň jsou připraveni pro další studium na vysoké škole.

obor vzdělání:
82 – 41‑M/03

vedoucí oboru:
ak. soch. Stanislav Hora

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#
Klauzurní práce, prosinec 2022.
#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X