Školní řád VOŠUP

Posláním tohoto školního řádu je podrobně a jasně stanovit pravidla vztahů mezi studenty na straně jedné, a vzdělávacím procesem, pedagogickým sborem a vedením školy jako jeho nositeli na straně druhé. Jednoznačně specifikovat práva a povinnosti studentů vyplývající ze školského zákona a dalších předpisů. Určit podmínky, za kterých mohou studenti využívat zařízení a vybavení školy, a zásady pro vzájemnou spolupráci, která je pro úspěšné studium nezbytná.

Soubor ke stažení:
Školní řád VOŠUP

X