Design herních předmětů

 

Studium pojímá rozsáhlou oblast výtvarné tvorby zaměřené na dětského konzumenta. Vedle navrhování a technologie výroby hraček, ponejvíce v klasických materiálech, se zabývá designem a tvorbou loutek, dětských interiérů a jejich doplňků i venkovních herních objektů. Žáci se seznamují se specifikou tvorby animovaného filmu a normami pro konstrukci herních předmětů. Studium sahá od výtvarných předmětů – kreslení, malování, modelování, navrhování a design přes konstrukční kreslení a technologii až po praktická cvičení a vlastní realizace prototypů ve školních dílnách. Absolventi mohou nalézt uplatnění nejen v hračkářském průmyslu, ale v široké škále umělecké a uměleckořemeslné tvorby zaměřené do světa dětí.

Obor Tvorba pro děti byl k 1. 7. 2020 přejmenován na stávající Design herních předmětů.

obor vzdělání:
82 – 41‑M/08

vedoucí oboru:
Mgr. Barbora Jakůbková

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#

Klauzurní práce, prosinec 2022.

#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X