Užitá malba

 

Vzdělávací program zahrnuje studium malířských technik, od akvarelu, tempery, kvaše, oleje a pastelu přes enkaustiku a malbu na skle a hedvábí až po techniky nástěnných maleb, sgrafito, fresko, štukolustro a další. Žáci provádějí také repliky a kopie s dodržováním tradičních technologických postupů. Významnou součástí programu je figurální kresba a malba. Bohatá škála znalostí a dovedností, řemeslných a technologických poznatků, jež absolventi během studia získávají, jim umožňuje uplatnit se v široké sféře tvůrčích činností, ať už ve vlastní tvorbě, nebo v podnicích a týmech zabývajících se interiérovou či exteriérovou architekturou, restaurováním, scénickou malbou a v mnoha dalších malířských odvětvích.

obor vzdělání:
82 – 41‑M/01

vedoucí oboru:
Miluše Poupětová ak. mal.

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#

Klauzurní práce, prosinec 2022.

#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X