Zahraniční stáže – Erasmus+

Škola nabízí žákům možnost zúčastnit se zahraniční stáže. V uplynulých letech žáci navštívili řadu zemí, kde navštěvovali umělecké školy a poznávali zdejší teoreticé a zejména praktické vyučování (viz zápisky z uplynulých stáží).

V letošním roce v rámci programu Erasmus+ nabídneme vybraným žákům možnost zažít praktickou stáž v grafických firmách ve Španělsku nebo v Itálii. Stáží se zúčastní celkem 12 žáků, ale vzhledem k současné situaci budou spolu s nimi na stáž připravováni i náhradníci.

Žáci budou navštěvovat grafické firmy, z tohoto důvodu bude při výběrovém řízení kladen důraz na počítačové znalosti a dovednosti (Adobe – InDesign, Illustrator, Photoshop, dále např. Corel, AutoCAD, SketchUp).

Stáž proběhne ve druhém pololetí školního roku 2021 – 22 a bude trvat 3 týdny.
Žáci před stáží absolvují kulturní a jazykovou přípravu.

X