Scénografie

 

Vzdělávací program se zabývá problematikou scénické dekorace pro divadlo, film a televizi od výtvarného návrhu přes technické a konstrukční výkresy až po výrobu a stavbu na jevišti a organizaci jeho provozu. K vyučovacím předmětům shodným svou náplní s ostatními uměleckými vzdělávacími programy školy se připojuje technologie dekorační výroby, návrhové a konstrukční kreslení, nauka o scénických konstrukcích a provádění návrhů v maketě při praktických cvičeních v dílně vzdělávací programu. Absolventi se uplatňují v provozech divadel, filmových ateliérech a televizních studiích jako řídící pracovníci nebo asistenti scénických architektů, případně i jako samostatní jevištní výtvarníci.

obor vzdělání:
82 – 41‑M/03

vedoucí oboru:
MgA. Lucie Winter Heřmánková

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#

Klauzurní práce, prosinec 2022.

#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X