den otevřených dveří, vzdělávací program

Scénografie

Vítejte na Scénografii!

V následujícím videu Vám vedoucí oboru MgA. Lucie Winter Heřmánková představí zaměření studia, ukázky prací studentů a průběh talentových zkoušek.

Často kladené dotazy uchazečů

Jak probíhají talentové zkoušky na obor Scénografie?

Talentová zkouška se na našem oboru skládá ze třech výtvarných úkolů. První úkolem je kresba zátiší podle modelu (tužkou na formát A3, 90 minut). Druhým úkolem je malba téhož zátiší (dle výběru temperou/akrylem/pastem na formát A3, 90 minut). Třetí úkol je specifický dle oboru. U nás se nejčastěji vyrábí prostorový model z papíru na zadané téma (skládání, střihání a lepení bílé čtvrtky, 90 minut). Součástí talentové zkoušky je i krátký kulturně-historický test. V průběhu talentové zkoušky komise hodnotí domácí práce bez přítomnosti uchazeče. K pohovoru postupuje cca prvních 15 uchazečů podle průběžného pořadí. U pohovoru by měli prokázat svůj zájem o obor a obecně vztah k výtvarnému umění a divadlu.

Jak by mělo vypadat portfolio domácích prací na obor Scénografie?

Všechny práce (alespoň 15 či více) musí být plošné, vhodně adjustované (zapaspartované či nalepené na jednotném formátu, vložené v deskách). Formát jednotlivých prací ani formát portfolia není omezen. Práce v rolích, trojrozměrné objekty ani v digitální podobě nebudou akceptovány.

Jaké domácí práce by se měly v portfoliu objevit?

Přibližně polovinu prací by měly tvořit kresby a malby zátiší v libovolné technice a kresby prostorů (studie architektury a interiérů). Uchazeč by měl prokázat zvládnutí základů kresby a malby, modelace světlem a stínem, znalost perspektivních zákonitostí. Druhou polovinu by měla představovat vlastní tvorba uchazeče – fantazijní práce na libovolné téma a v libovolné technice. Vzhledem k charakteru našeho oboru jsou vhodné fotografie prostorových objektů – např. modelů z papíru či jakéhokoliv jiného materiálu. Zajímá nás, jak uchazeč umí pracovat v prostoru a zacházet s různými materiály. Rozhodně nemusí jít o návrh scény, téma může být zcela konkrétní (třeba zvíře) nebo naopak se může jednat o volnou kompozici (třeba geometrických tvarů). Model zdokumentujte a doplňte popisem, o co se jedná.

Je možné si podat přihlášku na dva obory?

Ano, je možné podat přihlášku pouze na jednu školu, ale na dva obory. V tom případě uchazeč koná talentovou zkoušku na každý obor zvlášť. Na pořadí oborů uvedených na přihlášce nezáleží.

Zajímá Vás ještě jiný obor?

Design nábytku a interiéru

Propagační grafika

Řezbářství a produktový design

Scénografie

Design herních předmětů

Užitá malba

Výstavní a prostorový design

Tvorba nábytku a interiéru

X