Tvorba nábytku a interiéru

 

Tento obor se v mnohém podobá oboru Design nábytku a interiéru. Řada vyučovacích předmětů je společných. Obor tvorby nábytku se zabývá rovněž výtvarným návrhem, nedílnou součástí studia je ale také sledování procesu tvorby a výroby až po vlastní realizace ve školních dílnách. Vyšší počet hodin konstrukce a praktických cvičení směřuje k větší praktické zkušenosti s materiály a konstrukčními prvky výrobku. V praxi jsou však výsledky vzdělávání podle schopností, individuálního zaměření a zájmů studentů srovnatelné. Rovněž uplatnění absolventů v praxi i možnosti pokračování ve studiu na vysokých nebo vyšších odborných školách jsou shodné s oborem designu nábytku. Na tento obor se přijímají uchazeči s dobrým prospěchem bez talentové zkoušky na základě pohovoru.

Talentové zkoušky nejsou součástí přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru. Žáci nemusí předkládat domácí práce, součástí přijímacího řízení nejsou žádné výtvarné úkoly.

obor vzdělání:
33 – 42‑M/01

vedoucí oboru:
Ing. arch. Pavel Kraus

více informací:
učební plány
aktuality z oboru

představení oboru
(virtuální dny otevřených dveří)

Žáci našeho oboru se připravují na navrhování nábytku a interiéru již od prvního ročníku, kde se v hodinách výtvarné přípravy zabývají kromě kresby i trojrozměrnými kompozicemi, které podporují jejich prostorovou představivost.

Znalosti získané v hodinách výtvarné přípravy pak ověřují a prohlubují při práci v plenéru doma i v zahraničí.

Součástí školy je i dílenská budova, ve které se žáci v rámci praktických cvičení seznamují především s dřevěnými materiály a jejich zpracováním. Poznatky, které zde získají, jim nenahraditelným způsobem slouží při vlastním navrhování nábytku.

Ve druhém ročníku v rámci klauzurních prací dovedou již využít výtvarné zkratky a dovedností získaných v dílnách při návrhu a realizaci intarzované kazety.

Ve třetím ročníku studenti samostatně navrhují jednotlivé druhy nábytku (stůl, židli, postel, skříňový nábytek).

Absolventi naší školy se s úspěchem hlásí na obory design nebo architektura na ČVUT, ale i různé obory na VŠUP a dalších vysokých školách, zaměřených na navrhování nábytku a interiéru.

Protože naše škola má dlouholetou tradici a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností, absolventi našeho oboru, kteří nemají zájem o další studium na vysokých školách, se s úspěchem uplatňují v praxi.

Každoročně dostáváme řadu nabídek na zaměstnání pro naše absolventy od firem zabývajících se navrhováním a projektováním nábytku a interiéru, ale i výrobou, nebo prodejem nábytku.

Profil absolventa:

Absolventi naší školy se s úspěchem hlásí na obory design nebo architektura na ČVUT, ale i různé obory na VŠUP a dalších vysokých školách, zaměřených na navrhování nábytku a interiéru.

Protože naše škola má dlouholetou tradici a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností, absolventi našeho oboru, kteří nemají zájem o další studium na vysokých školách, se s úspěchem uplatňují v praxi.

Každoročně dostáváme řadu nabídek na zaměstnání pro naše absolventy od firem zabývajících se navrhováním a projektováním nábytku a interiéru, ale i výrobou, nebo prodejem nábytku.

#

Klauzurní práce, prosinec 2023.

#

Maturitní práce, červen 2023.

#

Klauzurní práce, prosinec 2022.

#

Maturitní práce, červen 2022.

#

Klauzurní práce, prosinec 2021.

#

Video procházka výstavou prací žáků oboru ke stému výročí založení školy.

X