Technické vybavení školy

VOŠUP a SUPŠ se snaží nabídnout žákům kontakt s moderními technologiemi. Nejen že žáci jezdí do významných výrobních podniků na exkurze a navštěvují veletrhy, ale škola sama dbá na to, aby měla vybavení, které jde s dobou.

Škola má k dispozici několik budov. Výuka všeobecných předmětů a (částečně i) odborných předmětů probíhá v historické budově, kterou korunují dvě věže sloužící jako malířské ateliéry oplývající dostatkem přirozeného světla. Malou tělocvičnu doplňuje taneční sál o rozloze 253 m2. Každý obor má k dispozici svůj ateliér nebo dílnu. „Malou továrnou na nábytek“ je pak třípodlažní dílenská budova o rozloze 1110 m2, vybavená zejména stroji na obrábění dřeva. Máme řadu dalších specializovaných ateliérů, např. profesionálně vybavený fotoateliér, modelovací a keramickou dílnu s komorovými pecemi, ateliér pro 3D sken a 3D tisk aj.

Žáci ve škole mohou při výuce využívat například:

CNC frézka

Velkoformátová frézka je novým přírůstkem do dílenské budovy. Umožňuje přesně vyřezávat komplexní tvary a zjednodušuje sériovou výrobu. Žáci zde propojí dovednosti práce s CAD/CAM softwarem s reálnou výrobou.

3D tiskárny

Navrhování modelů a prototypů usnadní 3D tiskárny. Krom obvyklých FDM tiskáren využívajících pro tvorbu modelu plastové struny je škola vybavena i práškovou tiskárnou s možností plnobarevného 3D tisku. Tvorbě kopií pomáhá 3D skener.

Počítačové učebny

Na oboru Propagační grafika je učebna vybavená stroji Apple a profesionálními Eizo monitory s přesnými barvami, některé pracovní stanice mají špičkové 4k Eizo monitory. O další dvě počítačové učebny se dělí ostatní obory při přípravné výuce, nicméně na mnoha oborech jsou žákům k dispozici další pracovní stanice. Samozřejmě se nebráníme konceptu BYOD (Bring Your Own Device), žáci mnohdy pracují na svých vlastních noteboocích.

Velkoformátový tisk

Počítačové učebny jsou vybaveny velkoformátovými tiskárnami. Tiskneme jak výkresy, tak plnobarevné plakáty.

Ateliér počítačového modelování

Tento ateliér nacházející se na oboru Řezbářství a produktový design je vybaven výkonnou pracovní stanicí s 3D modelovacím software a zařízením simulujícím modelářskou špachtli, dvěma netypickými 3D tiskárnami: MSLA tiskárnou (tiskne pomocí UV vytvrzování z resinu) a práškovou tiskárnou (umožňující tisk i velkých a složitých modelů bez nutnosti tvorby podpěr, přitom v libovolných barvách), dále 3D skenerem.

Řezací plotry

Několik řezacích plotrů usnadňuje tvorbu plošných kompozic, či barvení maket stříkáním. S možností vyřezávání velkých formátů mohou žáci pojednávat i velké plochy modelů.

Interaktivní tabule

Všechny jazykové učebny – a mnohé další – jsou vybaveny interaktivními tabulemi. Výuka tedy může být multimediální a interaktivní.

Tiskařské stroje

Máme malou tiskařskou dílnu, kde je možné pracovat s tiskařským lisem.…

Pece na keramiku

Ačkoliv na škole není obor keramika, máme ateliér vybavený dvěma komorovými pecemi.

Fotografický ateliér

Dřívější skladové prostory nahradil fotoateliér s profesionálním vybavením: závěsné zábleskové světelné zdroje, výměnná pozadí, produktový stůl aj., k tomu máme k dispozici špičkové digitální fotoaparáty.

Podívejte se také, jak vypadá zázemí naší školy, v jakých budovách se pražská SUPŠ nachází a kolik zajímavých prostor zde můžete navštívit.

X