D

M

R

S

V

P

N

N

M I M O Ř Á D N É   O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 […] nařizuje […] toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb. […].

VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

POZOR, Z DŮVODU AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ MŮŽE DOCHÁZET KE ZMĚNÁM NAPLÁNOVANÝCH UDÁLOSTÍ.
SLEDUJTE AKTUALITY VÝŠE, INFORMACE V KALENDÁŘI AKCÍ NEMUSÍ BÝT AKTUÁLNÍ.

duben 2020

01duben0.0024(duben 24)23.00Praktické maturity 4.ABCdZ DOMOVA

09duben(duben 9)8.0013(duben 13)20.00Velikonoce

květen 2020

01květ.celý denstátní svátek

08květ.celý denstátní svátek

co se děje ve škole

Masky v Zemědělském muzeu

Masky v Zemědělském muzeu

V zemědělském muzeu uvidíte autorské dřevěné masky i kopie tradičních masek, masky benátské, masopustní nebo modelované z papíru.

Partnery školy jsou:

X