VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
a seznam uchazečů, kteří mohou být přijati (zahrnuje i náhradní termín)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 (dokument shrnující novinky a časový harmonogram, více viz prihlaskynastredni.cz).

Změna výuky 1. až 3. ročníků kolem didaktických testů:

čtvrtek 2. 5. 2024
výuka se nekoná, jsou zadané domácí práce

pátek 3. 5. 2024
výuka od 10.45 hodin

duben 2024

08duben(duben 8)0.0026(duben 26)23.00Praktické maturity 4.ABCd

19dubencelý den26Termín odevzdání praktické mat. práceobor Tvorba nábytku a interiéru

24dubencelý denTřídní schůzky1. až 3. ročníky

29dubencelý denJednotná přijímací zkouška, náhradní termínna obor Tvorba nábytku a interiéru

30dubencelý denJednotná přijímací zkouška, náhradní termínna obor Tvorba nábytku a interiéru

květen 2024

02květ.celý denDidaktické testy 4.ABC

03květ.celý denDidaktické testy 4.ABC

06květ.celý denDidaktické testy 4.ABC

13květ.(květ. 13)0.0017(květ. 17)23.00Svatý týden 4.Cnd

13květ.(květ. 13)0.0031(květ. 31)23.00Praxe

20květ.(květ. 20)0.0024(květ. 24)23.00Svatý týden 4.AB

20květ.(květ. 20)0.0024(květ. 24)23.00Maturity ústní 4.Cnd

27květ.(květ. 27)0.0031(květ. 31)23.00Maturity ústní 4.AB

co se děje ve škole

Ples 2024

Ples 2024 

Fotografe z plesu školy jsou k dispozici pro prohlížení i stažení.

SUPŠ FEST no.2

SUPŠ FEST no.2

Po úspěšném loňském ročníku všechny zveme již na druhý ročník hudebního festivalu studentů a učitelů SUPŠ.

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Podpora vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

Doučování žáků škol

Projekt je zaměřen na realizaci socializačních, adaptačních a jiných podpůrných aktivit žáků školy.

Prevence digitální propasti

Vybavení školy technologiemi do fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a zakoupení digitálního vybavení na podporu digitální gramotnosti.

Zahraniční stáže

Díky projektu žáci navštěvují firmy v zahraničí, kde se na několik týdnů zapojují v rámci praktické stáže do pracovního procesu.

X