VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 26. DUBNA 2021

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích od 26. 4. 2021 * se umožňuje praktické vyučování a praktická příprava (ve všech jejich formách podle školského zákona) žáků a studentů všech ročníků všech středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol bez omezení počtu žáků nebo studentů ve skupině (nad rámec vyplývající z platných právních předpisů),

* osobní účast na praktickém vyučování nebo praktické přípravě žáků a studentů je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob,
* žáci a studenti účastnící se vzdělávání jsou oprávnění ubytovat se ve školském výchovném a ubytovacím zařízení.

Ve vyšších odborných školách se od 26. 4. 2021 umožňuje skupinová konzultace v maximálním počtu 6 studentů na skupinu pro studenty posledních ročníků anebo studenty ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků. Pro studenty účastnící se skupinových konzultací platí povinnost podrobit se testování.

Od 26. 4. 2021 platí nový rozvrh – v rozvrhu ručně zapsané předměty se budou učit prezenčně ve škole, zatímco ostatní předměty stále distančně.

MATURITY, úprava termínů:

PRAKTICKÉ MATURITY 4.ABCd
26. 4. – 14. 5.

DIDAKTICKÉ TESTY
24. 5. – 26. 5.

ÚSTNÍ MATURITY
4.C  1. 6. – 4. 6.  a  4.AB   7. 6. – 11. 6.

V souvislosti s tím změna ukončení výuky:

Žáci 4.ABCd  se budou učit DISTANČNĚ nebo PREZENČNĚ do 23. 4., pak praktické maturity. Žáci 4.Cn se budou učit DISTANČNĚ nebo PREZENČNĚ do 14. 5.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020

Interní směrnice ředitele školy č. 6/2020 pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 (COVID-19)

Informace k ISIC kartám.

Letošní plenéry jsou zrušeny, resp. přesunuty na 3. týden v září příštího školního roku.

květen 2021

21květ.celý denvysvědčení 4. ročníky

24květ.(květ. 24)8.0026(květ. 26)15.00didaktické testy 4.ABC

27květ.7.4515.00NÁHRADNÍ př. řízení, školní zkouškaTvorba nábytku a interiéru

28květ.7.4515.00NÁHRADNÍ př. řízení, školní zkouškaTvorba nábytku a interiéru

31květ.(květ. 31)0.0018červ.(červ. 18)23.00PRAXE 1. – 3. ROČNÍKŮ???

červen 2021

31květ.(květ. 31)0.0018červ.(červ. 18)23.00PRAXE 1. – 3. ROČNÍKŮ???

01červ.0.0004(červ. 4)23.00ÚSTNÍ MATURITY 4.Csvatý týden 4.AB

07červ.(červ. 7)0.0011(červ. 11)23.00ÚSTNÍ MATURITY 4.AB

14červ.celý denPlenéry ZRUŠENYpřesunuty na 3. týden v září

24červ.celý denzávěrečná pedagogická rada

28červ.celý den29výstava školy – maturitní práce+ úklid učeben a oborů

30červ.celý denúklid výstavy, vysvědčení+ úklid učeben a oborů

co se děje ve škole

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

X