D

M

R

S

V

P

N

N

VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

Vyhlášení II. kola přijímacího řízení na VOŠ
na obory
Design herních předmětů,
Řezbářství a restaurování dřeva

červen 2019

17červ.celý den21Plenéry

24červ.(červ. 24)9.0027(červ. 27)18.00Výstava maturitních a absolventských prací

28červ.8.00Vysvědčení

co se děje ve škole

Partnery školy jsou:

X