VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.A

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.B

Rozpis ústních maturitních zkoušek pro třídu 4.C

Výsledková listina přijímacího řízení.

Otevíráme přihlašování do Přípravných kurzů k talentovým zkouškám ve šk. roce 2024/25.

květen 2024

13květ.(květ. 13)0.0031(květ. 31)23.00Praxe

27květ.(květ. 27)0.0031(květ. 31)23.00Maturity ústní 4.AB

červen 2024

03červ.celý denNástup po praxích

17červ.(červ. 17)0.0021(červ. 21)23.00Plenéry

25červ.(červ. 25)0.0027(červ. 27)23.00Výstava maturitních prací+ náhradní program

28červ.celý denÚklid výstavy, vysvědčení

co se děje ve škole

Exkurze Tvorby nábytku

Exkurze Tvorby nábytku 

Na konci dubna jsme navštívili Středočeské muzeum v Roztokách, prohlídka byla zaměřená na historii nábytku.

Erasmus+ 2024: Portugalsko (Porto)

Erasmus+ 2024: Portugalsko (Porto)

Letos mělo třicet žáků školy možnost spolupracovat po dobu tří týdnů s různými firmami ve Španělsku a Řecku a ve škole v Portugalsku.

Erasmus+ 2024: Řecko (Soluň)

Erasmus+ 2024: Řecko (Soluň)

Letos mělo třicet žáků školy možnost spolupracovat po dobu tří týdnů s různými firmami ve Španělsku a Řecku a ve škole v Portugalsku.

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Podpora vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

Doučování žáků škol

Projekt je zaměřen na realizaci socializačních, adaptačních a jiných podpůrných aktivit žáků školy.

Prevence digitální propasti

Vybavení školy technologiemi do fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a zakoupení digitálního vybavení na podporu digitální gramotnosti.

Zahraniční stáže

Díky projektu žáci navštěvují firmy v zahraničí, kde se na několik týdnů zapojují v rámci praktické stáže do pracovního procesu.

X