VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích

  • je plně obnovena prezenční výuka bez povinné rotace, obnovuje se teoretická výuka a teoretická příprava,
  • žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; při ostatních aktivitách povinnost testování a nošení ochranných prostředků nadále zůstává,
  • pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud,
  • antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům).

podrobnosti viz https://koronavirus.edu.cz/files/informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-76-final.pdf

Interní směrnice ředitele školy č. 6/2020 pro provoz školy ve školním roce 2020/2021 (COVID-19)

Informace k ISIC kartám.
Poslední možnost objednávek v tomto školním roce k 17. 6. 2021!

Letošní plenéry jsou zrušeny, resp. přesunuty na 3. týden v září příštího školního roku.

červen 2021

31květ.(květ. 31)0.0018červ.(červ. 18)23.00PRAXE 1. – 3. ROČNÍKŮzpravidla ve škole

14červ.celý denPlenéry ZRUŠENYpřesunuty na 3. týden v září

24červ.celý denzávěrečná pedagogická rada

24červ.(červ. 24)10.0029(červ. 29)17.00výstava školy – maturitní práce

30červ.celý denúklid výstavy, vysvědčení+ úklid učeben a oborů

co se děje ve škole

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

X