VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

Bylo vyhlášeno přijímací řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru.

VÝSLEDKY TALENTOVÝCH ZKOUŠEK
a seznam uchazečů, kteří mohou být přijati (zahrnuje i náhradní termín)

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 (dokument shrnující novinky a časový harmonogram, více viz prihlaskynastredni.cz).

březen 2024

07břez.celý denPles školy

19břez.celý denJPZ, pohovory pro uchazečena obor Tvorba nábytku a interiéru

20břez.celý denJPZ, pohovory pro uchazečena obor Tvorba nábytku a interiéru

28břez.01dubenVelikonoce

duben 2024

28břez.01dubenVelikonoce

03duben(duben 3)0.0004(duben 4)23.00Maturitní písemné práceČJL, ANJ

08duben(duben 8)0.0026(duben 26)23.00Praktické maturity 4.ABCdČJL, ANJ

12dubencelý denJednotná přijímací zkouškana obor Tvorba nábytku a interiéru

15dubencelý denJednotná přijímací zkouškana obor Tvorba nábytku a interiéru

19dubencelý den26Termín odevzdání praktické mat. práceobor Tvorba nábytku a interiéru

24dubencelý denJPZ, pohovory pro uchazeče (náhradní termín)na obor Tvorba nábytku a interiéru

24dubencelý denTřídní schůzky1. až 3. ročníky

25dubencelý denJPZ, pohovory pro uchazeče (náhradní termín)na obor Tvorba nábytku a interiéru

29dubencelý denJednotná přijímací zkouška, náhradní termínna obor Tvorba nábytku a interiéru

30dubencelý denJednotná přijímací zkouška, náhradní termínna obor Tvorba nábytku a interiéru

co se děje ve škole

SUPŠ FEST no.2

SUPŠ FEST no.2

Po úspěšném loňském ročníku všechny zveme již na druhý ročník hudebního festivalu studentů a učitelů SUPŠ.

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Podpora vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

Doučování žáků škol

Projekt je zaměřen na realizaci socializačních, adaptačních a jiných podpůrných aktivit žáků školy.

Zahraniční stáže

Díky projektu žáci navštěvují firmy v zahraničí, kde se na několik týdnů zapojují v rámci praktické stáže do pracovního procesu.

X