Představení školy VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Vyšší odborná um. prům. škola nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS).

Obory střední uměleckoprůmyslové školy:
Design nábytku a interiéru Scénografie
Tvorba nábytku a interiéru Tvorba pro děti
Propagační grafika Užitá malba
Řezbářství a produktový design Výstavní a prostorový design
Obory vyšší uměleckoprůmyslové školy:
Design herních předmětů Malba a přidružené techniky
Interiérová tvorba Řezbářství a restaurování dřeva

krátký spot o naší škole:
video-short
představení střední školy:
detailní představení střední školy
představení VOŠUP:
představení VOŠUP na YouTube

CO SE DĚJE

více aktualit viz Co se děje a Naši absolventi