VOŠUP a SUPŠ

Střední uměleckoprůmyslová škola (SUPŠ) nabízí osm čtyřletých vzdělávacích programů denního studia zakončených maturitní zkouškou. Na oborech studuje v každém ročníku kolem deseti žáků, což umožňuje dostatečně individuální přístup při výuce praktických dovedností, ať v počítačové učebně, dílně či ateliéru.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová (VOŠUP) nabízí čtyři vzdělávací programy zakončené absolutoriem (DiS). Na každý obor přijímáme deset žáků a obory otevíráme jednou za tři roky.

aktuálně

Otevíráme přihlašování do Přípravných kurzů k talentovým zkouškám ve šk. roce 2024/25.

Výsledková listina přijímacího řízení.

červen 2024

17červ.(červ. 17)0.0021(červ. 21)23.00Plenéry

25červ.(červ. 25)0.0027(červ. 27)23.00Výstava maturitních prací+ náhradní program

28červ.celý denÚklid výstavy, vysvědčení

co se děje ve škole

Exkurze Tvorby nábytku

Exkurze Tvorby nábytku 

Na konci dubna jsme navštívili Středočeské muzeum v Roztokách, prohlídka byla zaměřená na historii nábytku.

Erasmus+ 2024: Portugalsko (Porto)

Erasmus+ 2024: Portugalsko (Porto)

Letos mělo třicet žáků školy možnost spolupracovat po dobu tří týdnů s různými firmami ve Španělsku a Řecku a ve škole v Portugalsku.

Erasmus+ 2024: Řecko (Soluň)

Erasmus+ 2024: Řecko (Soluň)

Letos mělo třicet žáků školy možnost spolupracovat po dobu tří týdnů s různými firmami ve Španělsku a Řecku a ve škole v Portugalsku.

Partnery školy jsou:

hl. m. Praha - logo
Praha 3 - logo

Podpora vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, odborníci z praxe ve vzdělávání, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a využití ICT ve výuce. 

Doučování žáků škol

Projekt je zaměřen na realizaci socializačních, adaptačních a jiných podpůrných aktivit žáků školy.

Prevence digitální propasti

Vybavení školy technologiemi do fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky a zakoupení digitálního vybavení na podporu digitální gramotnosti.

Zahraniční stáže

Díky projektu žáci navštěvují firmy v zahraničí, kde se na několik týdnů zapojují v rámci praktické stáže do pracovního procesu.

X