10 důvodů, proč studovat na SUPŠ

1.

Škola s tradicí

Škola byla založena v roce 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Od té doby se název školy několikrát změnil, zaměření posouvalo jak doba diktovala, ale myšlenka být dobrou školou zde zůstala. Historická budova pak dotváří motivující prostředí. Bonusem je lokalita nedaleko centra města.
» více o škole

2.

Zajímaví a zkušení učitelé

Naši odborní pedagogové mají své kořeny v praxi. Zkuste se někdy zeptat na jejich příběh – získáte přístup ke studnici znalostí a zkušeností nasbíraných v rozmanitých prostředí všude ve světě.
» naši pedagogové

3.

Malé skupiny žáků

Většinu času budete trávit při výuce odborných předmětů, kde ve skupině je obvykle nejvýše deset žáků. To vám umožní získat čas vyučujícího jen pro sebe.
» zázemí školy

4.

Úspěchy v soutěžích

Naši žáci se účastní mnoha soutěží a nejen že tak získají možnost porovnat své dovednosti s dalšími mladými lidmi, ale naučí se i prezentovat svou práci a zjistí, co je potřeba pro úspěch udělat. Ocenění v mezinárodních soutěžích pak přináší třeba i možnost vycestovat do zahraničí a to už za to stojí, nebo ne?
» úspěchy v soutěžích

5.

Plenéry, stáže a výlety

Žáci prvních až třetích ročníků jezdí v květnu malovat a kreslit do plenéru, po Čechách i do zahraničí. Každoročně též organizujeme stáže na umělecké školy v zahraničí, např. do Velké Británie, Finska či Portugalska. Samozřejmostí jsou i výlety do světových galerií a zajímavých míst.
» aktivity v plenéru, zahraniční stáže

6.

Praxe

Každoročně žáci zkouší uplatnit své znalosti a dovednosti v reálném prostředí. Dva až tři týdny ve firmě s reálnými klienty pomůže dokreslit obrázek nejen o výrobním procesu, ale i o nezbytné administrativě a pomohou ujasnit si co by mohlo být do budoucna zajímavé.
» realizace (nejen) v rámci praxí

7.

Moderní vybavení školy

Škola jde s dobou a průběžně inovuje technické vybavení školy. Vybavenou třípodlažní dílenskou budovu doplňují pracoviště s 3D tiskárnami, CNC stroj, fotoateliér. Samozřejmostí jsou malířské ateliéry, počítačové učebny, učebny s interaktivními tabulemi aj. Má Vaše stávající škola krom tělocvičny i bowlingovou dráhu či bazén?
» technické vybavení školy

8.

Bezproblémové uplatnění

Naši žáci jsou žádáni na pozicích kde mohou přímo aplikovat dovednosti ze svých oborů studia, či se snaží pracovat sami ve svých ateliérech – a to často úspěšně, jak hrdě ukazují na akcích typu DesignBlok.
» úspěchy našich absolventů

9.

Úspěšnost při přijímačkách na VŠ

Zhruba dvě třetiny našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Mezi oblíbené volby patří pražská Vysoká škola uměleckoprůmyslová či Akademie výtvarných umění, Fakulta architektury ČVUT či Ústav průmyslového designu tamtéž, dále umělecké školy v Ústí nad Labem, Plzni či Brně.

10.

Studovat umění stojí za to!

Kvalitní design, perfektní funkčnost, doplňky na které je radost pohledět… to vše dělá každý náš den příjemnější a v důsledku celý svět lepší. Přidejte se a měňte svět k lepšímu!
» virtuální dny otevřených dveří

Pomozte nám bránit umění proti neumění a kvalitní řemeslo před diletantismem

 

Základní koncepce a program školy vycházejí z názoru, že každé umělecké dílo má být kvalitní po stránce svého řemeslného zpracování. Umění, které je řemeslně nekvalitní, bývá historií označeno za neumění. Nelze však přehlížet názory, které směřují ke zpochybnění řečeného. Proto cítíme jako naší první povinnost bránit umění před neuměním a dobré umělecké řemeslo před diletantismem.

V podstatě je cíl našeho snažení prostý – dělat dobrou školu. Za ideální budeme považovat stav, kdy tato škola nebude kulturní vkus evropské veřejnosti pouze vnímat a odrážet, ale v souladu s odkazem jejich zakladatelů také prostřednictvím svých absolventů kultivovat.

Mgr. Pavel Kovářík, ředitel školy

X