Klauzury z figurální kresby

Klauzury z figurální kresby

Výstava letošních klauzurních prací předmětu figurální kresba. Žáci nejprve učí kreslit portrét, poté půl figuru až po celý akt.

Výstava klauzurních prací, prosinec 2016

Koncem prosince, jako již tradičně, celou školu zdobí práce žáků, které vznikly v rámci klauzurních prací. I letošní výstavu doprovází prodejní výstava obrazů oddělení Užitá malba a také již 43. koncert na schodech. Více fotografií viz veřejné album na Facebooku.

Výstava klauzurních prací, prosinec 2015

Koncem prosince celou školu zdobily práce žáků, které vznikly v rámci klauzurních prací. Letošní výstavu doprovázela prodejní výstava oddělení Užitá malba a také již 30. koncert na schodech. Bohatší galerie fotografií z výstavy je k vidění na veřejné galerii na Facebooku.

Klauzurní práce – prosinec 2013

Koncem prosince škola ožila tradiční výstavou klauzurních prací. Opět bylo možno vidět výsledky práce našich žáků všech oborů – a sledovat posun dovedností napříč ročníky. Zájemci o studium si mohli jasně představit, co vzdělávání na naší škole v praktických předmětech obnáší. Kompletní galerie viz galerie na Facebooku.

X