Na SUPŠ každoročně probíhají klauzury z figurální kresby s následnou výstavou. Jsou vyústěním vzdělávání v předmětu figurální kresba. Výuka je dělená do ročníků – nejprve se žáci učí kreslit portrét, poté půl figuru a ve čtvrtém ročníku je jejich úkolem zvládnout celý akt. Tomu odpovídá zadání figurální zkoušky, včetně techniky a formátu. Portrét se kreslí tužkou, půl akt a akt uhlem. Zkouška je bodována a hodnocena komisí školy. Kresba figury stále má pro naše pedagogy a žáky prioritní a nenahraditelnou hodnotou. Kresba podle modelu přispívá k poznání člověka přes autentický výtvarný projev a udržuje kontinuitu figurálního kreslení mezi generacemi umělců. Klauzurní týdenní výstava je ukázkou intenzívní celoroční práce našich žáků pod vedením pedagogů. Výstava potrvá celý týden a můžete ji zhlédnout na chodbách jednotlivých oddělení naší školy. Na tuto výstavu jste srdečně zváni!X