Úspěch v celostátní literární soutěži

Letos jsme se opět zúčastnili celorepublikové soutěže „Studenti čtou a píší noviny“. Tuto tradiční soutěž pořádá už od roku 2007 MF DNES. Během šesti týdnů zveřejňuje na svých stránkách příspěvky studentů, v nichž se vyjadřují k zadaným tématům. Mladí lidé reagovali na otázky týkající se válečného nebezpečí, nakládání s energiemi a finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že útvary publicistického stylu jsou […]

Miroslav Kovářík hostem na SUPŠ

Dne 20. 3. 2014 opět přijal mé pozvání mezi maturanty naší školy vzácný host, PhDr. Miroslav Kovářík. Přišel našim studentům svým charismatickým a nepatetickým způsobem přiblížit osobnost a dílo Václava Hraběte, autora, jehož Blues pro bláznivou holku si někteří mohli zvolit k ústní maturitní zkoušce. Mirek Kovářík poezii tohoto tehdy neznámého mladého autora pro své diváky objevil v 2. […]

Vzácný host – PhDr. Mirek Kovářík

Dne 3. 4. 2012 jsme v naší škole měli jedinečnou příležitost přivítat vzácného hosta, pana Mirka Kováříka. Přijal pozvání na poslední vyučovací hodinu češtiny ve třídě 4. B a jeho vystoupení bylo zajímavým zakončením výuky tohoto předmětu. PhDr. Mirek Kovářík je známý kulturní publicista, redaktor, herec a moderátor. Působí také jako vysokoškolský pedagog. Je jedním ze zakladatelů litvínovského […]

X