Dne 3. 4. 2012 jsme v naší škole měli jedinečnou příležitost přivítat vzácného hosta, pana Mirka Kováříka. Přijal pozvání na poslední vyučovací hodinu češtiny ve třídě 4. B a jeho vystoupení bylo zajímavým zakončením výuky tohoto předmětu. PhDr. Mirek Kovářík je známý kulturní publicista, redaktor, herec a moderátor. Působí také jako vysokoškolský pedagog. Je jedním ze zakladatelů litvínovského Docela malého divadla, jedné ze scén tzv. malých forem, které jako houby po dešti vyrůstaly v příznivém kulturním klimatu 60. let 20. století. Proslul jako moderátor folkového hudebního festivalu Porta a od r. 1976 je autorem a moderátorem klubového pořadu Zelené peří, v němž propagoval poezii začínajících autorů. V letech 1993 až 2011 měl tento pořad také rozhlasovou verzi. Mirek Kovářík je skvělý recitátor a jeho interpretaci poezie V. Hraběte a prózy A. Berkové jsme měli příležitost spolu se studenty prožít právě během zmíněné vyučovací hodiny. Ohlas studentů byl spontánní a věřím, že tato „tečka“ přispěje nejen k jejich úspěšnému složení maturitní zkoušky z češtiny, ale prohloubí také dobrý vztah k literatuře i v následujících letech.

Pan Kovářík si po setkání se studenty nadšeně prohlédl interiér školy, pohovořil s některými studenty i pedagogy, zavzpomínal na dávnou dobu, kdy se zde konaly koncerty na schodech a kde vystoupil spolu s Jaroslavem Hutkou, a poté navštívil naši školní knihovnu, kde napsal do knihy hostů několik vřelých slov. Vyjádřil také přesvědčení, že bude rád ve spolupráci s naší školou pokračovat.

Mgr. Jitka Bonaventurová, vyučující českého jazyka a literatury

X