Letos jsme se opět zúčastnili celorepublikové soutěže „Studenti čtou a píší noviny“. Tuto tradiční soutěž pořádá už od roku 2007 MF DNES. Během šesti týdnů zveřejňuje na svých stránkách příspěvky studentů, v nichž se vyjadřují k zadaným tématům. Mladí lidé reagovali na otázky týkající se válečného nebezpečí, nakládání s energiemi a finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, že útvary publicistického stylu jsou pravidelně námětem písemné maturitní práce, nechtěla jsem žáky o tuto příležitost připravit, i když to bylo velmi náročné. Příjemným bonusem, který soutěž doprovází, je distribuce MF DNES do škol zdarma. Noviny jsme v některých třídách využili i při výuce, vyhledávali jsme typické znaky daného funkčního stylu, všímali jsme si proměny obsahové i grafické.

Zajímavá je statistika, která byla k této soutěži zveřejněna (cituji z MF DNES z 14. 11. 2014):
„V uplynulých šesti týdnech přišlo do redakce MF DNES přesně 8 993 článků od studentů středních škol z celého Česka. Balíček novin za odměnu míří každý všední den do 403 škol. Nejvíce studentů napsalo článek na první ze zadaných témat „Máme se bát války?“ Tentokrát byli nejaktivnější studenti z Prahy – napsali 1202 článků a do projektu se zapojilo 60 škol.“ Během těchto šesti týdnů redakce zveřejnila denně, jak odhaduji, dva,tři nebo čtyři studentské příspěvky, celkem vyšlo asi sto soutěžních textů. V tomto světle se jeví jako velký úspěch zveřejnění byť jediného článku z těch, které jsem po dohodě s pisateli do redakce odeslala. Jedná se o článek studenta 4. C Tomáše Leska, zvoleným tématem bylo nakládání s energiemi. Tomáši, děkujeme za skvělou reprezentaci školy! Věřím, že tento úspěch přispěje k pěknému výsledku u maturitní zkoušky.

Mgr. Jitka Bonaventurová, vyučující českého jazyka a literatury

literatni-soutez-mfdnes

X