Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) v rámci své bohaté činnosti pořádá mj. návštěvy významných a architektonicky zajímavých knihoven. Tentokrát oslovili naší školní knihovnu. Ve středu 25. března jsem přivítala u nás ve škole početnou skupinu – 21 – odborných pracovníků z nejrůznějších vědeckých, vysokoškolských a fakultních knihoven.

Největší zájem  hosté projevili o historický fond knihovny, který se ve škole budoval již od dvacátých let minulého století. Prolistovali si a obdivovali např. předlohy pro řezbáře stejně jako celistvé svázané řady časopisů Truhlářské listy, Neue Bauten či sborník umění grafického Hollar. Po prohlídce ředitelny a sborovny jsme se zaměřili na ukázky prací dnešních studentů. Velmi příjemné odpoledne jsme zakončili ve školní galerii s příslibem další spolupráce.

Akci pořádá:
Mgr. Vladana Pillerová (pražská organizace SKIP)

Věra Štojdlová

IMG_0615
IMG_0631
IMG_0674

X