Letošní vítání žáků prvních ročníků proběhlo za přítomnosti pana RNDr. Tomáše Hudečka Ph.D. – primátora hlavního města Prahy, Ing. Vladislavy Hujové – starostky městské části Praha 3 a Mgr. Jaroslavy Sukové – zástupkyně starostky městské části Praha 3. Pan primátor promluvil ke knihovně plné nových žáků, uvítal je na škole a ocenil, že zvolili pro své vzdělávání odborné a kreativní obory na rozdíl od dnes tolik oblíbených manažerských studií. Popřál jim hodně kreativity a úspěchů a přislíbil, že se rád přijde za čtyři roky podívat, kam dospěli a co se naučili. Dále promluvil k třídním vyučujícím prvních ročníků a popřál i jim, ať jsou se žáky spokojeni. V přáních nezůstal osamocen, ředitel školy i další zúčastnění přejí našim novým žákům, a samozřejmě nejen jim, hodně úspěchů a radosti při studiích na SUPŠ! Více viz Radniční noviny Prahy 3 IMG_7343IMG_7347IMG_7370IMG_7374IMG_7376IMG_7382IMG_7381IMG_7385IMG_7387

X