Úspěšnost při maturitách 2010/11 dosáhla 97,5 %

Úspěšnost našich žáků při maturitních zkouškách 2010/11 dosáhla 97,5 %.