Studentský design 2015

Díla laureátů celostátní soutěžní přehlídky Studentský design 2015 jsou po celý říjen vystavena v galerii školy.

Vyhrály Jičín

Jubilejní 25. ročník festivalu Jičín – město pohádky tentokrát s výtvarnou soutěží na téma Nejznámější pohádky na poštovních známkách byl pro 4 studentky z 1. ročníku oboru propagační grafika obzvláště příjemný: vyhrály 1., 2., i dvě 3. místa v kategorii středních škol. Nemalou zásluhu na výsledku má i pedagog, který je vedl: akad. mal. Viktorie Ban-Jiránková.

Krajina má minimálně tolik podob jako lidská tvář

V minulých dnech, na právě proběhlém veletrhu Reklama Polygraf 2015, na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže Kalendář roku 2015 jsme se dozvěděli, že zvláštní cenu veletrhu získal nástěnný kalendář „Krajina má minimálně tolik podob jako lidská tvář“, který jako maturitní práci navrhla Denisa Nadrchalová ještě jako studentka oboru propagační grafika a který se realizoval ve spolupráci se […]

Nejlepší studentské návrhy loga AV ČR

Předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš ocenil ve čtvrtek 10. dubna 2014 nejlepší studentské návrhy loga AV ČR a jejich autorům předal jako odměnu malý dárek z produkce Nakladatelství Academia. Akademická rada AV ČR vybírala ze studentských návrhů Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3, Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafická v pražské […]

Ostravský Oskar

Natálie Hošková z oboru Užitá malba získala na mezinárodní soutěži Oskar pořádané Střední uměleckou školou v Ostravě 2. místo v kategorii volné téma.

Figura 13 / 2013

Figura 13 je výtvarná soutěž pro studenty středních uměleckých škol, kterou již osmým rokem vyhlašuje SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Původním záměrem při vzniku této soutěže bylo umožnit konfrontaci prací studentů středních uměleckých škol v rámci České republiky. Soutěž získala mezinárodní charakter, v minulosti se účastnily rovněž výtvarné školy ze Španělska a Slovenska. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: kresba postavy, malba […]

Úspěch na European Design Awards 2013

Tři naše absolventky oboru propagační grafika: Martina Kupsová, Alžběta Skálová a Tereza Králová získaly za svůj společný soubor v kategorii kalendář bronzovou medaili v prestižní evropské designové soutěži European Design Awards 2013. Úspěch je o to významnější, že letos nebylo uděleno zlaté ani stříbrné ocenění. Vítězný kalendář je k vidění na stránkách soutěže.

Jak vypadá „Pohyb v dopravě“?

V pátek 3. května 2013 byla ve vestibulu stanice metra Florenc slavnostně zahájena výstava „Pohyb v dopravě“. V rámci akce, jíž se zúčastnili představitelé managementu Dopravní podniku a zástupci vedení Vyšší odborné školy uměleckoprůmyslové a Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze 3, byli oceněni autoři tří nejúspěšnějších prací projektu „Pohyb v dopravě“, který se uskutečnil pod patronací oboru Propagační grafiky. Studenti v něm […]

X