Z.U.B.BAND v koncertoval na schodech

Koncem ledna nám bylo ctí uvítat na naší škole v – doufejme – obnovené tradici koncertů na schodech Z.U.B. BAND ze Základní umělecké školy Adolfa Voborského.