Letošního klání výtvarných škol v oblasti kresebných a malířských studií figury jsme se zhostili na výbornou a věříme, že úspěchy a vysoká úroveň prací budou další inspirací a motivací pro další studenty.

Mezi oceněné patří naši žáci:

  • Rebeka Široká 4.AŘ (Řezbářství a produktový design) – 1. místo v kategorii Kresba postavy
  • Ludmila Půrová 4.BP (Propagační grafika) – 2. místo v kategorii Kresba postavy
  • Šarlota Koucká 4.BM (Užitá malba) – 1. místo v kategorii Malba postavy
  • Adéla Topolová 4.BM (Užitá malba) – 2. místo v kategorii Portrét

Figura 2023 je výtvarná soutěž, kterou již 13. rokem organizuje SUPŠ sv Anežky České v Českém Krumlově. Zpočátku probíhala každoročně, od roku 2016 je organizována jako soutěžní bienále s následnou výstavou oceněných prací. Zatím poslední Figura se uskutečnila v roce 2018. Přerušení nastalo v důsledku obtíží s její organizací během coronavirové pandemie. Nyní se soutěž vrací k pravidelnému pořádání soutěžního bienále.

Záměr soutěže zůstává stejný, to znamená poskytnout prostor pro představení, porovnání a zveřejnění výsledků práce středních odborných škol výtvarného zaměření v oblasti figurální kresby a malby.

Soutěž probíhá v těchto kategoriích:
1. Kresba postavy
2. Malba postavy
3. Portrét (kresba i malba)

Soutěže se v letošním ročníku zúčastnilo 21 škol.

Práce byly posouzeny odbornou komisí. Složení komise v roce 2023 bylo následující: ak. mal Miluše Poupětová, ak. mal. Igor Korpaczewsky, Mgr. ak. mal Eva Výborná. V každé kategorii bylo uděleno první až třetí místo, na návrh komise bylo uděleno rovněž čestné uznání. Kritéria pro hodnocení zůstávají již tradičně stejná: původnost, invence, přesvědčivost výtvarného projevu; technická vyspělost uměleckého zpracování; kompozice (a u maleb barevné řešení). Oceněné práce budou vystaveny v galerii Klášter v Českém Krumlově.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA FIGURA 2023

Kategorie 1. KRESBA POSTAVY
1. Rebeka Široká, VOŠUP a SUPŠ Praha 3, Žižkovo náměstí
2. Ludmila Půrová, VOŠUP a SUPŠ Praha 3, Žižkovo náměstí
3. Barbora Špačková SUPŠ Jihlava Helenín
Čestné uznání: Hana Procházková SUŠG Jihlava

Kategorie 2. MALBA POSTAVY
1. Šarlota Koucká, VOŠUP a SUPŠ Praha 3, Žižkovo náměstí
2. Eliška Hurytová, SUPŠ Uherské Hradiště
3. Ilona Sopóci, SUPŠ sv. Anežky Český Krumlov

Kategorie 3. PORTÉT
1. Emilie Bejčková, VOŠ a SUŠ Václava Hollara, Praha
2. Natálie Herzová, SUPŠ Sv. Anežky Český Krumlov
    Adéla Topolová, VOŠUP a SUPŠ Praha 3, Žižkovo náměstí
3. Johanka Macíčková , SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou
Čestné uznání: Hana Procházková, SUŠG Jihlava, Andrea Kroupová, SŠD Lysá nad Labem
X