Absolventské práce studentů VOŠ byly k vidění spolu s maturitními pracemi žáků na výstavě na konci školního roku.

Design herních předmětů

Interiérová tvorba

Malba a přidružené techniky

Řezbářství a restaurování dřeva

Máte raději statické obrázky? Fotografie z výstavy naleznete na našem Facebooku.

X