I v letošním roce měli žáci školy vyrazit na zahraniční stáže. Tento rok ovšem přinesl změnu, žáci navštívili namísto škol rovnou firmy, kde se zapojili do pracovního procesu a mohli tak nabírat zkušenosti z praxe – a o rovnou v Itálii a Španělsku.

Krátkodobý projekt mobilit financovaný Evropskou unií v programu Erasmus+ pro odborné vzdělávání a přípravu; č. projektu: 2021 – 1‑CZ01-KA122-VET-000018821

Fotografie a texty žáků ke stážím:

Místo: Španělsko, Sevilla
Datum: 20.3. 2022 – 9.4. 2022

Skupina šesti studentů se zúčastnila mobility financované z grantu Evropské unie ve španělském městě Sevilla. Studenti tak měli příležitost se nejen přiučit novým věcem, způsobům či jazykům, ale měli i příležitost poznat krásu Španělska, španělské kultury nebo místního vizuálního stylu.

Čtyři studenti byli vybráni z oboru Propagační grafiky a dva studenti z oboru Design herních předmětů, a proto každý ze studentů navštěvoval jinou firmu a věnoval se tam práci blízké svému oboru. Přesněji se jednalo o design etiket, manuálu, práci s fotografiemi, restaurování a 3D modelování a následnou tvorbu výrobku ze dřeva. Práci vybírala firma zaměřující se na studenty Erasmu. Ta zařizovala i ubytování a veškerou logistiku ohledně pobytu.

Co se týče volnočasového programu, zúčastnili se dvou komentovaných exkurzí – prohlídka města a královského paláce Real Alcazar. Zbytek volného času mohli trávit podle svých představ, například navštívili nedaleké pobřežní město Malaga.

Žáci připravili pro budoucí stážisty praktický slovníček často používaných slov a frází:
Česko-anglicko-španělský slovník

Místo: Itálie, Forli
Datum: 19.3. 2022 – 10.4. 2022

V březnu 2022 skupinka nás, šesti studentů, vyrazila díky naší škole a programu Erasmus+ na odbornou stáž do Itálie na tři týdny.

Byla to první zkušenost, kdy studenti naší školy byli zaměstnaní přímo ve firmách. Doposud  docházeli do škol a byli pod dohledem pedagogů. Krom práce jsme měli také čas na  cestování a poznávání místní kultury, kterou se nám snažili přiblížit naši kolegové, či vedoucí. 

Ubytování bylo společné, jednalo se o byt v centru města Forlì. Bydlení včetně dalších  nezbytných věcí zařizovala společnost UNISER, která tam mimo jiné byla pokaždé pro nás,  aby pomohla. 

Každý pracoval v jiné firmě a denně dojížděl do své práce, vlakem nebo autobusem, většinou  do jiného města. Pracovní prostředí bylo převážně příjemné a přátelské. Pilně jsme tedy  plnili zadání firem, která se týkala například navrhování log, reklamních plakátů, či jiných  grafických prací. Více než úkoly, které jsme plnili, pro nás bylo přínosné spíše zjištění, jak to v  grafických firmách funguje včetně nezbytné komunikace v cizím jazyce. 

Jak jsme již psali výše, náplní našeho třítýdenního programu nebyla pouze práce. S vědomím  časové limitace našeho pobytu jsme se snažili co nejčastěji podnikat různé výlety, převážně  do známých kulturních center. Na seznamu jsme si odškrtli Ravennu, Benátky, Florencii a  Bolognu. O zážitcích bychom mohli napsat celou kapitolu, proto to shrneme tím, že jsme si  to celé nesmírně užili, a ještě stále nostalgicky vzpomínáme. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat SUPŠce, programu Evropské unie Erasmus+ a společnosti UNISER za  tuto příležitost. Přejeme hodně štěstí a odvahy i dalším stážistům! 

Žáci připravili pro budoucí stážisty praktický slovníček často používaných slov a frází:
Česko-anglicko-italský slovník

Fotografie z prezentace stáží žákům a kolegům:

X