Letošní čtrnáctidenní stáž v Birminghamu proběhla 30. 4. 2017 – 14. 5. 2017.

Během stáže jsme se věnovali poznávání samotného města Birminghamu. Od města se odvíjela i tématika úkolů, které nám byly zadávány.

Prvním úkolem bylo vyrazit do ulic s analogovými i digitálními fotoaparáty a poznávat město skrze objektiv. Filmy jsme s pomocí místních pedagogů vyvolávali v prostorách školy. Seznámili jsme se také s tvořením tzv. fotogramů, které vznikaly pomocí digitální fotografie přenesené na průhlednou folii.

Další úkol nás opět vyhnal do ulic Birminghamu. Cílem bylo zachytit město libovolnou technikou. Každý se tedy uchýlil k technice jemu nejbližší a vznikaly jak kresby, tak malby.

Ke konci stáže jsme si vyzkoušeli i techniku sítotisku. Jako podklad pro tisk jsem mohli použít jednu z fotografií nebo černobílou kresbu. Obraz byl na síto přenesen fotomechanickou metodou a poté tisknut na papír.

K. K., F. I., E. M., A. Š.

X