Knihovna materiálů MatériO uspořádala ve spolupráci s prof. Hanzalovou pro studenty a profesory oborů Design nábytku a interiéru, Tvorba nábytku, Scénografie a Řezbářství a produktový design přednášku na téma polymery. Studenti se seznámili s rozdělením polymerů podle složení, technologie výroby a použití jednotlivých materiálů v praxi. Po přehledném a zajímavém výkladu měli studenti příležitost vybrat si ze vzorků materiály, které je oslovily. Lektorky knihovny jim podaly zasvěcený výklad o jejich vlastnostech, vzniku a možném použití v praxi.

Materio interier2

Co je to MatériO? Místo, kde se rodí nápady.

Knihovna MatériO na Břevnově je nezávislé informační centrum, zaměřené na nové a neobvyklé materiály pro architekturu, design a další tvůrčí obory. Je zde k nalezení více než 1500 vzorků nejrůznějších materiálů – textilií, plastů, skla, kamene, kompozitů, kovů a dalších – které si můžete prohlédnout, dotýkat se jich a vnímat jejich povrch, vůni, strukturu i zvuk. Knihovnu můžete navštívit nejen kvůli inspiraci a konzultacím projektů, ale také se můžete zúčastnit seminářů a workshopů, které pravidelně pořádá. Více na www.MateriO.cz.

Materio vzorky světlo

MatériO vede také on-line magazín Material Times o uplatnění materiálů v tvůrčích odvětvích, ať už se jedná o architekturu, design, umělecké řemeslo nebo další. I tam naleznete řadu informací o materiálech, ale i o tom, jak se používají, jaké mají výhody a jaká rizika skrývají, jaké jsou inovace. Více na www.materialtimes.com.

materio-screenshot

X