Jaroslav  Svěcený na ČRo2 hovořil s našimi oborovými vedoucími M. Poupětovou (Užitá malba), L. Končinským (Design nábytku a interiéru) a J. Voseckým (Scénografie).

Záznam viz archiv Českého rozhlasu.

X