Cenu kritiky za mladou malbu letos získal třicetiletý Josef Achrer, absolvent pražské Akademie výtvarných umění (AVU). Odborná porota ho vybrala z osmi finalistů. Oceněni byli i Kamila Rýparová, Tomáš Bárta a Martin Krajc.“

Cena kritiky se udílí malířům a malířkám do 30 let věku. Odborná porota neoceňuje pouze vybrané vystavené obrazy, ale přihlíží k celému kontextu tvorby mladých umělců zhruba za poslední dva roky.

Na prvním místě oceněný Josef Achrer absolvoval na SUPŠ obor scénografie (maturoval v roce 2002), pokračoval navazujícím studiem na naší VOŠ obor Malba, kterou úspěšně absolvoval v roce 2004.

Na třetím místě oceněný Martin Krajc také absolvoval na SUPŠ obor scénografie, maturoval v roce 2003.

Více se můžete dočíst např. na:

Reportáž z vysílání ČT 2 z 5. února 2012 v pořadu Kultura.cz:
X