Řezbářství a restaurování dřeva

kód oboru vzdělání: 82–42-N/02

Ke studiu je nutná základní znalost řezbářských řemeslných postupů. Vzdělávací program je zaměřen na design dřevěných uměleckořemeslných artefaktů i praktickou řezbářskou činnost. Studium zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, restaurování dřevěných předmětů, tvorbu replik a kopií. Studenti se učí pracovat podle tradičních i moderních technologií. Absolventi ovládají základní konzervátorské techniky v historických i současných materiálech, jsou schopni navrhnout restaurátorský postup a vypracovat restaurátorskou zprávu.