Podmínky pro přijímání studentů ve vzdělávání na VOŠUP

Příští první ročník bude otevřen v září 2016. 
Přijímací řízení se bude konat v červnu 2016.