Důležité termíny SUPŠ

Důležité termíny SUPŠ jsou průběžně aktualizovány, zde uvedené termíny tedy nejsou závazné, mohou doznat změn.

Plán důležitých termínů SUPŠ na školní rok 2016/2017