Příprava k talentovým zkouškám

 • pro studenty i pro veřejnost
 • příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy

Místo konání: VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, Praha 3
Učebny číslo: 23, 53, 56

Kurzy probíhají od 17. 9. 2018 do 22. 5. 2019, od pondělí do čtvrtka.

středa - od 6. 2. do 22. 5. 2019 (14 lekcí), 15.30–18.30,
plně obsazeno učebna č. 56, lektor – MgA. Zuzana Nováková Hilská

čtvrtek - od 14. 2. do 16. 5. 2019 (14 lekcí), 15.30–18.30,
volná místa učebna č. 23, lektor – ak. mal. Dobroslav Halata

Jedna skupina max. 17 lidí.

Lektoři:

MgA. Zuzana Nováková Hilská (úterý, středa, učebna č. 23, 53, 56)
kontakt: 604 966 925,

MgA. Irena Staňková (středa, učebna č. 56)
kontakt:

Mgr. Anna Martínková (pondělí, čtvrtek, učebna č. 23)
kontakt: 605 490 676,

MgA. Kristýna Šormová (čtvrtek, učebna č. 53)
kontakt: 776 620 880,

ak. mal. Dobroslav Halata (pondělí, učebna č.56)
kontakt: 774 149 652,

Cena kurzu:

4.800 Kč / 14 lekcí
3.430 / 10 lekcí
platební údaje: 2002110018 / 6000
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 11819 / variabilní symbol pro pokračovací kurz od února: 21819, (platba do konce ledna 2019)

Do textové zprávy příkazu banky je nutné napsat příjmení dítěte!

Náplň kurzů:

 • základy kresby a malby
 • kompozice, umístění námětu do formátu
 • základy perspektivy
 • kresba a malba zátiší
 • světlo a stín, prostor budovaný světlem, modelace objemu
 • barva a odstín, míchání barev, teplé a studené barvy a jejich význam pro vystavění prostoru
 • individuální řešení úkolů podle vybraného oboru

Pomůcky

 • tužky různé tvrdosti: 2B, 4B, 6B, 8B, H, HB
 • plastická guma
 • špejle na měření
 • desky A3, čtvrtky A3
 • kreslící podložku (sololit)
 • řezák
 • lepenky – papírová žlutá, hnědá – klihová
 • tempery – značku Umton nebo Dílo (větší tuby): Běloba titanová, Kadmium žluté světlé, Kraplak tmavý, Ultramarín tmavý, Siena pálená, Čerň železitá
 • štětce ploché, kulaté, různé velikosti
 • nádoba na vodu, hadr
 • paleta
 • pracovní plášť

Zájemci, kteří budou chodit na kurz jako na volnočasovou aktivitu, mohou mít místo tempery i olej, akryl.

Na první lekci s sebou: tužky, gumu, čtvrtky A3, desky A3, desku na kreslení. Na další hodinu se vždy domluvíte s lektorem, co bude potřeba za materiál.