Příprava k talentovým zkouškám

 • pro studenty i pro veřejnost
 • příprava k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy

Místo konání: VOŠUP a SUPŠ, Žižkovo nám. 1, Praha 3
Učebny číslo: 24, 53

Kurzy budou probíhat od 17. 9. 2018 do 7. 5. 2019, od pondělí do čtvrtka.
Kurzy v pondělí, úterý, ve středu i ve čtvrtek jsou již plně obsazené!!!
Nově se můžete nahlašovat na kurzy v pondělí a ve čtvrtek a pokračovací úterní kurz.

pondělí  – od 17. 9. do 17. 12. 2018, 15.30–18.30,
učebna č. 24, lektor – Mgr. Anna Martínková

úterý - od 18. 9. do 18. 12. 2018, 15.30–18.30,
učebna č. 24, lektor – MgA. Zuzana Nováková Hilská

úterý pokračovací kurz – od 5. 2. do 7. 5. 2019, 15.30–18.30,
učebna č. 24, lektor – MgA. Zuzana Nováková Hilská

středa – od 19.9. do 19.12.2018, 15.30–18.30,
učebna č. 24, lektor – MgA. Zuzana Nováková Hilská
učebna č. 53, lektor – MgA. Irena Staňková

čtvrtek - od 20.9. do 20.12. 2018, 15.30–18.30,
učebna č. 24, lektor – Mgr. Anna Martínková

Jedna skupina max. 17 lidí.
Přihlašujte se u lektorů nejlépe do 17. 9. 2018.

Lektoři:

MgA. Zuzana Nováková Hilská (úterý, středa, učebna č. 24)
kontakt: 604 966 925,

MgA. Irena Staňková (středa, učebna č. 53)
kontakt:

Mgr. Anna Martínková (pondělí, čtvrtek, učebna č.24)
kontakt: 605 490 676,

Cena kurzu:

4.800 Kč / 14 lekcí
platební údaje: 2002110018 / 6000
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 11819

Do textové zprávy příkazu banky je nutné napsat příjmení dítěte!
Platbu proveďte nejpozději do: 21. 9. 2018.

Náplň kurzů:

 • základy kresby a malby
 • kompozice, umístění námětu do formátu
 • základy perspektivy
 • kresba a malba zátiší
 • světlo a stín, prostor budovaný světlem, modelace objemu
 • barva a odstín, míchání barev, teplé a studené barvy a jejich význam pro vystavění prostoru
 • individuální řešení úkolů podle vybraného oboru

Pomůcky

 • tužky různé tvrdosti: 2B, 4B, 6B, 8B, H, HB
 • plastická guma
 • špejle na měření
 • desky A3, čtvrtky A3
 • kreslící podložku (sololit)
 • řezák
 • lepenky – papírová žlutá, hnědá – klihová
 • tempery – značku Umton nebo Dílo (větší tuby): Běloba titanová, Kadmium žluté světlé, Kraplak tmavý, Ultramarín tmavý, Siena pálená, Čerň železitá
 • štětce ploché, kulaté, různé velikosti
 • nádoba na vodu, hadr
 • paleta
 • pracovní plášť

Zájemci, kteří budou chodit na kurz jako na volnočasovou aktivitu, mohou mít místo tempery i olej, akryl.

Na první lekci s sebou: tužky, gumu, čtvrtky A3, desky A3, desku na kreslení. Na další hodinu se vždy domluvíte s lektorem, co bude potřeba za materiál.