Řezbářství a produktový design

Studijní obor: 82–41-M/10

Tradice tohoto studia sahá k samému založení školy. Vzdělávací program zahrnuje figurativní a ornamentální řezbu, plošné i plastické zdobné techniky, základy uměleckého truhlářství, sochařskou reprodukci, základy zlacení a polychromie, design užitkových předmětů, loutky a herní objekty, a v neposlední řadě restaurování dřevěných předmětů a tvorbu replik a kopií. Žáci se v praktických cvičeních učí pracovat tradičními i moderními postupy. Ve studiu je kladen důraz na figurální kresbu a modelování, stranou však nezůstávají ani disciplíny zdánlivě odtažité, jako jsou kupříkladu studium písma, práce s výpočetní technikou nebo fotografie. Absolventi se mohou uplatnit v rozsáhlé oblasti umělecké a rukodělné práce se dřevem, v restaurátorských dílnách i při vlastní tvůrčí činnosti.

Pro více informací o aktivitách žáků sledujte aktuality z oboru Řezbářství a produktový design.

 


Get Adobe Flash player