Design herních předmětů

kód oboru vzdělání: 82–41-N/01

Ke studiu je nutná odborně řemeslná dovednost a zručnost ke zvládnutí prací v různých typech materiálů. Studenti získávají ucelené odborné dovednosti, znalosti a vědomosti pro správnou orientaci v oblasti designu a tvorby hraček a herních objektů v širším kontextu, výtvarný a estetický názor na herní objekty, jejich funkci a využití. Absolventi jsou schopni samostatně realizovat design, výrobu i technické a technologické úkoly. Vzdělávací program se nezabývá jen tvorbou hraček, ale také projektováním a realizací dětských interiérů, hřišť a herních objektů.