Přihlášky ke studiu na VOŠUP

Studium na VOŠ se z kapacitních důvodů otevírá jednou za tři roky.

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Přihláška na VOŠ