Přihlášky ke studiu na VOŠUP

Studium na VOŠ se z kapacitních důvodů otevírá jednou za tři roky.

Ředitel školy vyhlašuje první kolo přijímacího řízení pro přijetí ke vzdělávání na VOŠ pro školní rok 2019/2020

Přihlášku vyplňte a doručte do školy do 31. 5. 2019.

Přihláška na VOŠ

Školné činí 5 000 Kč za jeden rok studia.