Přípravný kurz Základy malby

Přípravný kurz malby pro veřejnost a uchazeče o studium na výtvarných středních školách.

Začínáme ve středu 4. října!

Místo konání: Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola, Žižkovo náměstí 1, Praha 3
učebna č. 56 v přízemí

Cena kurzu: 3700 Kč
Kurz bude otevřen v případě zápisu 10 zájemců.

platební údaje:
číslo účtu: 2002110018 / 6000
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 31718 – a do textové zprávy příkazu banky je nutné napsat příjmení dítěte!!

Platbu je třeba provézt nejpozději do 25. 10. 2017

Termín: začínáme ve středu 4. října, poté každou středu (s výjimkou 25. října) až do 13. prosince (deset lekcí celkem)

Čas kurzů: 16.00–19.00 hodin

Kontaktní osoba a lektor: MgA. Irena Staňková
telefon: 604 888 568, e-mail:

Přihláškazávazná přihláška ke stažení zde – prosím o zaslání na e-mail. Pro další informace kontaktujte prosím lektorku na výše uvedeném e-mailu.

Potřeby a pomůcky s sebou na kurz:
Desky A3, čtvrtky nebo kreslicí kartony A4, A3, prkno nebo  kreslicí podložku (sololit) A3 a větší. Tužky různých tvrdostí, plastická guma, řezací odlamovací nůž, lepenka (žlutá krepová papírová), paleta (dřevěná nebo plastová). Štětce vlasové, štětinové, ploché kulaté (je potřeba mít i větší velikosti), kelímek, hadr. Temperové barvy,  lepší než běžné sady je nakoupit základní barvy, bílou, okr a hnědou od Koh-i-noor jako kusové tuby, ale vystačí se i se sadou a velkou bílou, velkým okrem a hnědou. Mívají je už i v papírnictvích nebo určitě ve výtvarných potřebách.

Zájemci, kteří budou chodit na kurz jako na volnočasovou aktivitu (dospělí) si mohou nosit barvy podle vlastní potřeby (akvarel, akryly, olej).

malba-1

Tento kurz má seznámit účastníky se základními prostředky, s jejichž pomocí se malba vyjadřuje. Měl by být v podstatě lekcí výtvarné mluvnice. Bude zahrnovat základní teoretická témata a praktické úkoly na ně navazující. Měli bychom se naučit dívat malířsky, čili tak, abychom složitou změť všeho toho, co ve skutečnosti vidíme, dokázali uchopit a převést na plochu určenou pro malování.

malba-2

Kurz si neklade za cíl projít všemi malířskými technikami, omezíme se na základní techniky a budeme rozvíjet především malířské vidění a malířské myšlení.

V úvodní lekci dostanou účastníci seznam materiálů a pomůcek, které se k jednotlivým lekcím budou vztahovat /štětce, temperové barvy…/

Lekce:

1/ Kompozice
Umístění námětu ve formátu, základy perspektivy

2/ Prostor budovaný světlem
Způsoby stínování, modelace objemu základních prostorových tvarů

3/ Celek, zaměření na prostor výjevu
Redukce tvaru, zaměření na celek v hlavních objemech a prostorových vtazích

4/ Způsoby vedení štětce
způsoby pokládání barvy, dělený rukopis, hladký, splývavý rukopis, body a linie v malbě

5/ Sytost barvy
zesvětlení, ztmavení barvy, momochromatická malba

6/ Barva a odstín
Míchání barev, míchání požadovaného odstínu ve vztahu k modelu

7/ Lokální barevnost
využití předchozích zkušeností k věrnému, popisnému zobrazení modelu
/umístění do formátu, perspektiva, míchání barev, světlo a stín, …/

8/ Teplé a studené barvy
jejich význam pro budování prostoru, význam expresivní, výrazový
individuální cítění jednotlivých barev

9/ Doplňkové barvy
Barevný kruh, vnímání barev fyziologicky a psychologicky
vzájemné působení primárních, sekundárních, terciálních barev
barevný kontrast, harmonie
působení různých kombinací odstínů vedle sebe

10/ Detail
výběr části z celku, důraz na strukturu a povrch