Tvorba pro děti

Obor vzdělání: 82–41-M/08

Studium pojímá rozsáhlou oblast výtvarné tvorby zaměřené na dětského konzumenta. Vedle navrhování a technologie výroby hraček, ponejvíce v klasických materiálech, se zabývá designem a tvorbou loutek, dětských interiérů a jejich doplňků i venkovních herních objektů. Žáci se seznamují se specifikou tvorby animovaného filmu a normami pro konstrukci herních předmětů. Studium sahá od výtvarných předmětů – kreslení, malování, modelování, navrhování a design přes konstrukční kreslení a technologii až po praktická cvičení a vlastní realizace prototypů ve školních dílnách. Absolventi mohou nalézt uplatnění nejen v hračkářském průmyslu, ale v široké škále umělecké a uměleckořemeslné tvorby zaměřené do světa dětí.

Pro více informací o aktivitách žáků sledujte aktuality z oboru Tvorba pro děti.

 

Tvorba hraček a dekorativních předmětů