Tvorba nábytku a interiéru

Obor vzdělání: 33–42-M/01

Talentové zkoušky nejsou součástí přijímacího řízení na obor Tvorba nábytku a interiéru. Žáci nemusí předkládat domácí práce, součástí přijímacího řízení nejsou žádné výtvarné úkoly.

Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová a Střední uměleckoprůmyslová škola byla založena v roce 1921 jako Státní odborná škola pro zpracování dřeva. Tvorba nábytku a interiéru má tedy ve škole dlouholetou tradici od jejích počátků až po dnešek.

tvorba-nabytku-a-interieru (1)

tvorba-nabytku-a-interieru (2)

tvorba-nabytku-a-interieru (3)

Studenti našeho oboru se připravují na navrhování nábytku a interiéru již od prvního ročníku, kde se v hodinách výtvarné přípravy zabývají kromě kresby i trojrozměrnými kompozicemi, které podporují jejich prostorovou představivost.

tvorba-nabytku-a-interieru (4)

tvorba-nabytku-a-interieru (5)

tvorba-nabytku-a-interieru (6)

tvorba-nabytku-a-interieru (7)

Znalosti získané v hodinách výtvarné přípravy pak ověřují a prohlubují při práci v plenéru doma i v zahraničí.

tvorba-nabytku-a-interieru (9)

tvorba-nabytku-a-interieru (10)

Součástí školy je i dílenská budova, ve které se žáci v rámci praktických cvičení seznamují především s dřevěnými materiály a jejich zpracováním. Poznatky, které zde získají, jim nenahraditelným způsobem slouží při vlastním navrhování nábytku.

tvorba-nabytku-a-interieru (11)

tvorba-nabytku-a-interieru (12)

tvorba-nabytku-a-interieru (13)

Ve druhém ročníku v rámci klauzurních prací dovedou již využít výtvarné zkratky a dovedností získaných v dílnách při návrhu a realizaci intarzované kazety.

tvorba-nabytku-a-interieru (14)

tvorba-nabytku-a-interieru (15)

tvorba-nabytku-a-interieru (16)

Ve třetím ročníku studenti samostatně navrhují jednotlivé druhy nábytku (stůl, židli, postel, skříňový nábytek)

tvorba-nabytku-a-interieru (17)

tvorba-nabytku-a-interieru (18)

tvorba-nabytku-a-interieru (19)

Ve čtvrtém ročníku se zabýváme navrhováním bytového interiéru, a také již během prvního pololetí začínají studenti s pracemi, které jsou součástí závěrečné maturitní zkoušky. Zpracovávají kompletní technickou dokumentaci výrobku, který si sami navrhnou a pod odborným dozorem i zrealizují.

tvorba-nabytku-a-interieru (20)

tvorba-nabytku-a-interieru (21)

tvorba-nabytku-a-interieru (22)

Absolventi naší školy se s úspěchem hlásí na obory design nebo architektura na ČVUT, ale i různé obory na VŠUP a dalších vysokých školách, zaměřených na navrhování nábytku a interiéru.

Protože naše škola má dlouholetou tradici a je velmi dobře hodnocena odbornou veřejností, absolventi našeho oboru, kteří nemají zájem o další studium na vysokých školách, se s úspěchem uplatňují v praxi.

Každoročně dostáváme řadu nabídek na zaměstnání pro naše absolventy od firem zabývajících se navrhováním a projektováním nábytku a interiéru, ale i výrobou, nebo prodejem nábytku.

Pro více informací o aktivitách žáků sledujte aktuality z oboru Tvorba nábytku a interiéru.