Propagační grafika

Obor vzdělávání: 82–41-M/05

Záběr studia propagační grafiky sahá od obecného výtvarného a kreslířského vzdělání přes klasické grafické techniky až po moderní práci grafického designéra s využitím výpočetní techniky. Důraz je kladen na práci s písmem a typografii. Žáci se během studia seznámí se specifikou tvorby plakátu, obalové grafiky, ilustrace, grafickou úpravou knihy a časopisu, zpracováním firemního loga a jeho dalším grafickým využitím v propagačních materiálech až po velkoplošné reklamy nebo výtvarné pojednání vozidel. Uplatnění nacházejí absolventi v rozsáhlé oblasti reklamního a marketingového průmyslu jako samostatní výtvarníci nebo zaměstnanci reklamních agentur a studií.

Termíny konzultací k talentovým zkouškám na obor Propagační grafika jsou ve čtvrtek: 9. října, 18. října, 25. října a 8. listopadu, 15. listopadu, 22. listopadu, 29. listopadu, konané od 15 do 17 hod. v budově školy v čísle kabinetu 69, vždy po objednání na tel. čísle: 222 728 143.
Částka za konzultaci 100 Kč k úhradě v hotovosti v místě konání konzultace u akad. mal. Zdeňka Maisnera.

Pro více informací o aktivitách žáků sledujte aktuality z oboru Propagační grafika.